Verdens finanser er i ukjent terreng, og i sentralbankene er verktøykassen tom. Ola Storeng i Aftenposten

Les også