En lege (antar vi) har skrevet til oss angående en stillingsutlysning i Moss. Fastlege Sarah Wheeler Seidelin driver et enkeltmannsforetak. Hun er ingen nybegynner i faget vil man tro ettersom fødselsåret opplyses til å være 1960. Hun burde altså vite bedre enn å utlyse en stilling hvor hun ber om en kvinnelig legevikar. Vår innsender […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.