Nytt

En lege (antar vi) har skrevet til oss angående en stillingsutlysning i Moss. Fastlege Sarah Wheeler Seidelin driver et enkeltmannsforetak. Hun er ingen nybegynner i faget vil man tro ettersom fødselsåret opplyses til å være 1960. Hun burde altså vite bedre enn å utlyse en stilling hvor hun ber om en kvinnelig legevikar.
Vår innsender skriver:

Dette er svært alvorlig og et grovt eksempel på ulovlig kjønnsdiskriminering. Det er uforståelig hvordan Legeforeningens sekretariat kan støtte denne praksisen ved å godkjenne annonsen slik den fremstår, dette medfører at mannlige leger ikke får jobbe som fastlege ved dette legekontoret i Moss. Hvis man underforstått godkjenner denne praksisen, så legger det til rette for at det er tillatt å kjønnsdiskriminere både menn og kvinner etter eget forgodtbefinnende både i og utenfor helsevesenet. Dette er et alvorlig og krystallklart brudd på likestillingsloven § 5 / § 17, dette er straffbart og kan medføre høye bøter, i tillegg til erstatningsansvar. Medvirkning forbudt på samme måte.

På bakgrunn av dette ber jeg om følgende:

1) Legeforeningen retter annonsen umiddelbart, og det legges til en tekst hvor det klart fremgår at menn og kvinner stiller like sterkt ved søknaden. Helst bør det stå at menn   oppfordres til å søke, for å motvirke effekten av den kjønnsdiskriminerende teksten slik den står idag. Jeg ber også om at kommunen holder øye med ansettelsesprosessen, og sjekker at menn og kvinner behandles likt under behandlingen av søknader/intervjuer.

2) Jeg ber om at LDO behandler denne eposten som en klage på brudd på likestillingsloven § 5

 

den-norske-legeforening

Vi sjekket om stillingen fremdeles hadde samme kjønnskrav, og det viste seg at det hadde den:

legevikar

Det er en pasientliste på 1300 som kun aksepterer kvinnelige allmennpraktiserende leger? Eller er det et spesielt utvalg av pasienter som ikke aksepterer mannlige?

Det går ikke fremover i Moss.