Nytt

Bildet. Professor Willy Pedersen ser det som et pluss at økende innslag av muslimer i det norske samfunn fører til at anti-alkohol blir norm blant de unge. Men han nevner ikke at muslimers renhet også omfatter mange andre ting, som synet på kvinners frihet, forholdet til sex og kropp, og f.eks synet på andre religioner, især jøder.

Willy Pedersen, professor i sosiologi, beskriver hvorfor ungdom drikker mindre enn før.

En høy andel av muslimer virker positivt inn på reduksjonen av alkoholforbruket. Om ungdom velger andre rusmidler nevnes ikke.

Willy Pedersen nevner også clean living. Dette er en moderne livsstil som er svært asketisk. Det tilhengerne av denne livsstilen oppfatter som mest urent blir rangert slik: nikotin, fett, sukker og alkohol.

Willy Pedersen ser ut til å se alkoholproblemene, men ikke at alkoholholdige drikker er så mye mer enn rus. Øl og vin er en svært gammel tradisjon i Europa. Begge drikkene er elsket for sine smaker, og er ofte et svært godt følge til måltidene. Produsentene av øl og vin har gjennom årene utviklet avanserte metoder for et vellykket produkt. Hva er en oktoberfest uten øl? En julemiddag uten øl og akevitt? Vin til en bedre middag? Alkohol er så mye mer enn rus.

Islam og clean living, den ultimate underkastelsen. Det er bare å glede seg til en alkoholfri, sukkerfri og fettfri julefeiring.

På vestkanten drikker ungdommene klart mest, der er det få muslimer. Der flyter dessuten alkoholen også i voksne aldersklasser. Men unge i andre deler av byen og i andre deler av landet, velger et annet levesett. En høy andel med minoritetsetnisk bakgrunn og muslimsk tilknytning bidrar til at alkoholkonsumet blir mindre.


Noen unge svarer derfor trassig nei takk når de blir spurt om «å ta et lite glass vin». Det kan være en fin måte å sende foreldre et lite stikk, en fin måte å markere autonomi.


Den større rammen rundt det hele er blitt kalt clean living: Vegetar- og veganmat, skepsis mot fett og gluten, sigaretter med en status på linje med heroin. Jeg har bodd i California i flere perioder, der er det kommet lenger. Det handler om strenge kostholdsregimer, og du finner det oftest hos unge mennesker. I en fersk studie ble nikotin rangert som den mest «urene» substansen, foran fett, sukker og alkohol.

Aftenposten