Nytt

Etter arrestasjonen og opprullingen av den kvinnelige terrorcellen i Frankrike, tidligere omtalt her på Document, fremkommer det fra Frankrikes innenriksminister Bernard Cazeneuve at 293 personer har blitt arrestert, for å være antatte medlemmer av terrorgrupper, bare siden januar.

Innenriksministeren uttaler at hver terrorgruppe de har stoppet tilsvarer ett avverget angrep.

«Dette vil ikke si at vi lykkes i å avverge alt. Det betyr at vi gjør alt for å avverge alt.» sier han i Congrès de la Fédération nationale de la protection civile. Han forklarer at arbeidet er et konstant kappløp mot tiden.

Disse uttalelsene fra Cazeneuve kommer dagen to dager etter at en ung mann har annonsert publiseringen av sin bok, En enhet for deradikalisering: en dagbok om tapet av en illusjon. Den handler om hvordan det var å jobbe i sentralen for Frankrikes «deradikaliseringsprogram», ved Seine-Saint-Denis, der hvor politiet antar at IS har sympatisører i hundretalls.

Julien Revial som ledet enheten, først fra kaféer før de fikk en leilighet, forteller at det var en regelrett fiasko fra dag én – og det ble alt annet enn bedre med tiden. Enheten fungerte, i den grad den fungerte overhodet, som statens mediale vitrine; det var stedet hvor staten kunne dumpe journalister med ubehagelige spørsmål, om hva staten gjør for å forhindre «radikalisering».

Denne enheten, som nå er nedlagt, begynte med  statens opprettelse av «le numéro vert» i 2014, en «grønn linje» for familier å varsle til, angående familiemedlemmer en kunne mistenke for å bli radikaliserte. Pengene staten lovte for å opprettholde arbeidet mot radikalisering kom aldri, og ministre kunne lyve stort om hva som egentlig ble foretatt av preventivt arbeid mot islamismen.

XVM1c5c09b2-74ce-11e6-906c-0cbcfa1b145b-300x300

Cazeneuves og Revials uttalelser, fra hver sin ende av systemet forteller om hvordan Frankrike jobber, i sin kamp mot terrorsime. Det er helt klart at lederne ikke har noen illusjoner om hvor stor en trussel de hjemlige jihadistene utgjør, men viser ved sine handlinger at de overhodet ikke har tro på at disse menneskene kan motarbeides ved annet enn statens voldsmonopol.

Le Figaro

Le Figaro