Nytt

Obama går til frontalangrep mot Donald Trump.

«There has to come a point at which you say: ‘Enough’,» sa Obama.

“Yes, I think the Republican nominee is unfit to serve as president, I said so last week, and he keeps on proving it. The notion that he would attack a Gold Star family that had made such extraordinary sacrifices on behalf of our country, the fact that he doesn’t appear to have basic knowledge around critical issues in Europe, in the Middle East, in Asia means that he’s woefully unprepared to do this job.”

Niall Ferguson forklarer i The Sunday Times hvorfor Donald Trump blir USAs neste president. Han ser det samme fenomenet i Amerika som vi så i Storbritannia:

The white lower class will turn out for Trump in droves, like their UK counterparts for Brexit.

Ferguson tar utgangspunkt i boken Coming Apart av Charles Murray:

«Concentrated in «super zip codes» such as Beverly Hills, Santa Monica, Malibu, Manhatten and Bosten, these people are politically more liberal than the national average, as well as much richer an more inclined to eat quinoa salads. On the other side of this socia chasm is a new lower class: white Americans with nothingmore than a high-school diploma, if that. They eat «chick-fl», not quinoa.

Charles Murray ser for seg to samfunn: Belmont, hvor alle har minst én universitetseksamen og Fishtown, hvor ingen har det.  I Belmont liker man  å gifte seg, i Fishtown lar man være eller man skiller seg. I Belmont er alle arbeidsnarkomane, men i Fishtown er det et stort antall menn som ikke kan jobbe på grunn av uførhet eller arbeidsledighet. Belmont er trygg, mens det er høy og kronisk krimininalitet i Fishtown. Man er også mindre religiøse i Fishtown. Det er mindre naboskap, mindre tillit, og hva man kaller sosial kapital i Fishtown. Det gjør innbyggerne der deprimerte og lei.

Men Fishtown har nå funnet sin stemme – og den stemmen er Donald Trump.

Trump holdt sin tale i Cleveland (les: Fishtown), mens Clinton holdt sin i Philadelphia (les: Belmont).

Clinton har kanskje den finansielle sterke støtten, men Trump har et større antall velgere. Fishtown stemmer for Trump.

Obamas angrep på Trump virker fullstendig mot sin hensikt. Akkurat som britene ble sure da han la seg opp i Brexit og mente at han visste hva som var best for britene, vil amerikanerne tenke det samme: Ikke fortell oss hvilken president vi bør velge.

Dette var en gavepakke til Trump.

The Guardian    BBC