60 % av de spurte i en undersøkelse mener norsk velferd trues av økningen i antall asylsøkere. Dagbladet

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629