Kort

60 % av de spurte i en undersøkelse mener norsk velferd trues av økningen i antall asylsøkere. Dagbladet

Les også

Les også