I dagens Dagen skriver journalist Lars Akerhaug en rystende historie om hvordan Norges internasjonale forpliktelser binder oss til å ta imot personer som åpenbart er en trussel for rikets innbyggere, men som på grunn av sin voldelige bakgrunn ikke kan sendes tilbake til hjemlandet uten risiko for egen sikkerhet.

Akerhaug skriver at en palestinsk mann med blod på hendene fikk opphold i Norge i 2010 og at militsen han var med i har stått bak blodige selvmordsangrep mot Israel:

En leder av en palestinsk gruppe som på 2000-tallet stod bak blodige angrep på sivile i Israel fikk i 2010 bli i Norge. Det til tross for at han i asylintervju med norske myndigheter forklarte seg om straffbare handlinger. Utlendingsnemnda som ga mannen opphold, ønsker ikke å kommentere enkeltsaken, og kan ikke gi opplysninger om hvorvidt han fremdeles befinner seg i Norge eller ikke.

Det var i 2006, i kjølvannet av den såkalte «andre intifadaen», at mannen søkte asyl i Norge. Han fremla en kopi av et pass og opplyste at han var statsløs palestiner fra Gaza i De palestinske selvstyreområdene.

Dette var kort tid etter at Hamas hadde vunnet makten i et valg i de selvstyrte områdene. Mannen fortalte at han nå var «forfulgt av Hamas». Han fortalte at han hadde en fetter som ledet Al-Aqsabrigadene i en del av Gaza, og at han selv hadde deltatt i kamper mellom Hamas og Yassir Arafats parti, Fatah.

Denne saken viser at asylinstituttet er laget for en annen tid og for andre betingelser. For det er tydelig at hensynet til norske borgere ikke betyr noe i vurderingen av saken. Alt handler om våre internasjonale forpliktelser:

 Selv om han overfor myndighetene hadde vedgått alvorlige straffbare handlinger og hadde hatt medlemskap i en gruppe som stod bak en rekke blodige angrep på sivile israelere, fikk han bli i Norge.

Øyvind Havnevik, seksjonssjef i Utlendingsnemnda, sier til Lars Akerhaug at vernet som gjelder personer som risikerer drap, tortur eller mishandling ved en eventuell retur, er absolutt:

Dette vernet er absolutt. Det gjelder alle personer, også de som har utført eller medvirket til alvorlige forbrytelser slik at de nektes flyktningstatus og asyl i Norge. Dette vernet følger både av utlendingsloven § 73 annet ledd og Den europeiske menneskerettskonvensjonen art. 3, som Norge er bundet av.

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at Norge her kan ha fått en ny Krekar-sak. Dagen kan også fortelle at denne aktuelle saken ikke er enestående. Og da må det være lov til å spørre: Er vi tjent med internasjonale forpliktelser som medfører at vi blir en nødhavn for internasjonale terrorister?

les mer: Dagen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂