Tavle

Fremtiden utspiller seg på Majorstuen T-banestasjon: En gruppe romvesener spiller musikk på perrongen. Et annet romvesen med en krykke egler seg haltende innpå en jentegjeng, men blir så revet med av nærheten til disse og musikken at han legger fra seg krykken (og kaffekoppen han nettopp fikk av en eldre dame – romfolk er en slags kvinneskatt) og begynner å danse. De andre romvesnene blir sinte og begynner å true ham med å banke ham opp med hans egen krykke. Den lokale norske faunaen ser på med store øyne.