Nytt

Svalbards villmark er vakker. Noe av det som gjør Svalbard spesiell, er alle restene etter menneskelig aktivitet. Gamle fangsthytter, spor etter gruvedrift og små forlatte samfunn finnes rundt omkring. Kulturminner fra 1945 og tidligere er fredet.

I det storslagne landskapet er sporene etter menneskelig aktivitet noe som vitner om pågangsmot og innsatsvilje for å tjene til livets opphold og trosse sterke naturkrefter. Inngrepene er allikevel slik at det er den ville naturen som dominerer og sporene etter menneskene krydrer naturens villskap med historie.

De menneskene som var her i tidligere tider, drev en voldsom jakt og det gikk hardt utover både reinsdyr og hval. Noen tok til vettet og fikk stoppet jakten før de ble utryddet. Nå er igjen bestanden slik at både reinsdyr og vågeval er et mål for jegere og fangstfolk.

Gruvedrift har vært sentralt på Svalbard. Kullgruvene er mange og mange installasjoner fra gruvedriftens storhetstid er synlig spesielt rundt Longyearbyen. Det meste ser intakt ut. Det er bare selve driften av anleggene som mangler. Taubanene for transport av kull følger terrenget på en måte som gjør at det nærmest virker som en del av Svalbards vakre fjell.

Med de moderne tider har turisme blitt et levebrød på Svalbard. Et populært tilbud til turister er Svalbard skimaraton. I underkant av 1000 deltagere går 21 eller 42 km i moderne skiløyper i barsk Svalbardnatur. Det er utplassert isbjørnvakter og Sysselmannens helikopter flyr over området og tar en siste sjekk. Naturen skal brukes, men konfrontasjon med isbjørn ønskes ikke.

Uansett syn på menneskers aktivitet på Svalbard, så kan bildet over stå som et eksempel på viljen til å leve og skape noe i et svært ugjestmildt område. Nærmest klore seg fast, mer på tross av, enn på grunn av naturen. Bildet er tatt ved starten av årets Svalbard skimaraton rett utenfor Longyearbyen.