Nytt

Kronprins Haakon besøkte nylig Fyrstikkalléen skole (F21) i Groruddalen. Kronprinsen holdt et foredrag om utfordringer og muligheter i verden. Sist, men ikke minst, pratet han om det flerkulturelle Norge.

Foredraget var i følge Akers Avis Groruddalen preget av optimisme. Både en enorm befolkningsvekst i verden og en flerkulturell utvikling av det norske samfunnet ble i bunn og grunn omtalt med positive ord.

–  Vi blir flere, men vi lever også lenger og har bedre helse. Selvsagt finnes det utfordringer som klima, miljø, fattigdom og flyktningstrøm, men jeg er likevel optimist.

–  Det har skjedd mye positivt i verden de siste 200 år. Vi har gått fra å være 3 milliarder til 7 milliarder mennesker, og i Norge har vi en økning i levealder og inntekt per person.

– Lars Østby er en av de flinkeste på tall om minoriteter i Norge. Det han har funnet ut er at flere ungdommer med minoritetsbakgrunn prosentvis har høyere utdanning enn etnisk norske, men har litt dårligere karakterer. Det har noe med at det er mange som vil og har «drive», derfor kjemper de som ikke er fullt så flinke seg også igjennom.

Massiv emigrasjon til Europa, bydeler i Oslo hvor nordmenn er i mindretall, flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn som trakasserer jenter i det offentlige miljø, store språkproblemer på innvandrerskoler i Oslo og det faktum at spesielt ikke-vestlig innvandring så langt er et økonomisk tapsprosjekt, gir kronprinsen tydeligvis et godt grunnlag for optimisme.

Kronprinsens verdens syn i kortform: Jeg er en optimist. Jeg vet det går bra til sist.

2016-04-28 07.04.10