Tavle

I Aftenposten skrives det om britenes avstemning om fortsatt EU-medlemsskap. Det gjøres et nummer av at britene har dårlige kunnskaper om EU og at dette kunnskapsløse folket kan påvirke EUs fremtid.

Hvilke kunnskaper er det så britene mangler når det gjelder EU?

Kun 29 prosent klarer å svare korrekt på påstandene under. Kunnskaper som fremstilles som svært viktige for å kunne gjøre et valg om EU-medlemsskap:

EU består i dag av 28 medlemsland
-Sant
-Usant

Medlemmene i EU-parlamentet er valgt direkte av innbyggerne i hvert medlemsland
-Sant
-Usant

Sveits er medlem av EU
-Sant
-Usant

Hvor mange nordmenn vet antallet Stortingsrepresentanter? Hvis man ikke vet antallet er man da ikke kvalifisert til å stemme ved Stortingsvalget?

Selvom britene opplever mye negativt med EU, så skal de overbevises om at det er positivt. Christoph Meyer, professor i europastudier ved King’s College i London forklarer:

– Det vi ser er at folk som kan lite og synes EU er komplisert, stemmer ut fra enkeltsaker. De er kanskje imot innvandring og vet at EU er ansvarlig for det og stemmer derfor nei til fortsatt medlemskap. Men samtidig går de glipp av alt det andre. Kanskje blir jobben rammet når EU-støtte forsvinner eller handelen faller. Mediene har en viktig rolle i å forklare dette, sier Meyer.

– EU fortjener kritikk på mange områder, men folket er blitt matet med uriktige historier i mange år som er skrevet for å spre panikk. Brussel fremstilles som en korrupt, byråkratisk maskin der britene hele tiden blir overkjørt. At deres egen regjering og politikere har vesentlig makt, spilles ned, og konsekvensene for egne innbyggere overdrives, sier Meyer til Aftenposten på sitt kontor.

Professoren fra London har talt:

EU bidrar til vesentlig makt til nasjonalstatene, korrupsjon finnes ikke i EU og negativt fokus på EU forekommer for å spre panikk blant velgerne.

Aftenposten

 

[paypal_donation_button]