Tavle

Det gikk hardt for seg da Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til høringsmøte nummer ti om tater-/romaniutvalgets rapport onsdag kveld. Om lag 120 mennesker fra hele landet hadde møtt opp på Trondheim folkebibliotek for å overvære møtet.

Romani- og taterfolk fra hele landet skal ha vært til stede på møtet, som, i utgangspunktet skulle være en fredelig høring.

Flere møtedeltagere sier til Adresseavisen at det er interne stridigheter blant romani- og taterfolket om økonomiske forhold. Dette er trolig årsaken til urolighetene.

Istedenfor å møte med skrivepapir, kulepenn og laptop, kom møtedeltakerne med slag- og stikkvåpen. Møtet utviklet seg til kraftig voldsbruk og det meldes om spark og benbrudd, og flere ambulanser utenfor møtelokalet. Dette er nytt på biblioteket.

To ansatte fra biblioteket som var på jobb, hørte bråket fra møtesalen. Såvidt de vet, har ikke lignende skjedd under møter på biblioteket før.

Politiet så seg nødt for å avbryte møtet litt før klokken 19:00.

 

Adresseavisen