Tavle

Du skriver i en interessant artikkel om angrep på Listhaugs bruk av forskning: «Forsvaret av norske verdier som likestilling blir ren symbolpolitikk når samfunnet ikke setter makt bak kravene. De fleste som kommer er vant til tvang, fra familie, slekt, imamer og myndigheter. Har de noen som helst forutsetninger for å nyttiggjøre seg og forstå den friheten Solberg tilbyr dem?»
Solberg har opptrådt underlig i denne saken. Det virker som om hun vil ri to hester samtidig. Hovedproblemet er imidlertid at hun ikke forstår hvordan de tenker de hun ønsker velkommen til å bosette seg i Norge. Deres solidaritet går til storfamilien/klanen og den høyeste autoriteten tilhører klanlederen. Staten -her inngår Solberg selv- blir ofte sett på som en fiende og konkurrent til klanen og dens leder. Snillhet/ettergivenhet blir sett på med forakt.
Vi nordmenn har hatt en stor tillit til hverandre og en stor tiltro til at staten vil oss vel. Denne tilliten er dessverre i ferd med å forvitre. Jeg har i en tid oppholdt meg på Oslo øst. Dessverre opplever jeg det som jeg har opplevd i utlandet, mange forsøker å lure meg. Jeg må hele tiden passe på. Det synes jeg er leit fordi de bryter ned det fellesskapet Solberg sier at vi alle skal strebe mot. Jeg liker kort og godt ikke dem som forsøker å lure meg og savner naturlig nok tillit til dem. På lengre sikt vil det bryte ned det som har vært grunnpilaren i vårt samfunn og en absolutt forutsetning for at vi kunne bygge en velferdsstat.
Solberg forstår ikke at det hun fjerner ved sin unnfallenhet er det som er selve samfunnslimet. Hva skal binde sammen samfunnet og nasjonen når vi «ikke en gang har en sang sammen» og langt mindre kan stole på hverandre?

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også