Kort

Norge har kapasitet til å ta imot 30.000 «flyktninger» årlig, pludrer Erna til VG (podkasten krever gode nerver). Kapasitet til ikke å kollapse?