Nytt

Norske myndigheter innfører intern Schengenkontroll. Reisende fra Schengen-land må kunne identifisere seg med pass eller førerkort. Men politiet sier de ikke har kapasitet til å stanse alle.

«På grunn av delvis kontroll på indre Schengengrenser må nordiske borgere som skal ut å reise ha med pass eller førerkort, EU-borgere som skal ut å reise ha med pass eller godkjent identitetskort.»

Dette er et skritt politiet burde tatt allerede torsdag. Nå svekker man inntrykket av seriøsiteten ved å si at folk kan slappe av: politiet har ikke kapasitet til å sjekke alle. De som har skumle motiver burde vært holdt i uvisse. Man burde gjennomført kontroller for å vise at man mener alvor, ikke si på forhånd at de fleste ikke vil bli kontrollert.

– Indre Schengenkontroll innebærer at i ytterste konsekvens, dersom vi finner det nødvendig, så kan vi be dem som krysser grensen å legitimere seg. For nordiske borgere holder førerkort, eller bankkort med bilde, det er ikke nødvendig med pass. Heller ikke EU-borgere trenger pass, de kan bruke EU-godkjente i ID-kort, sier oprasjonsleder i Østfold politidistrikt, Bjørge Haugen til VG.

..

Pressevakt Vemund Aabø i Politidirektoratet, gir følgende forklaring om de nye rådene:

– Du kan bli stoppet, men ikke alle vil bli det. Det tror jeg helt ærlig vi ikke har kapasitet til, fortsetter han.

 For å være troverdige bør ikke tiltak være helhjertet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/nordiske-borgere-maa-ha-pass-eller-foererkort-ved-innreise-til-norge/a/23261549/