BBC spør: Hva kan man gjøre for flysikkerheten for å forebygge noe slikt som det som skjedde i Zaventem? BBC tror flysikkerheten vil bli skjerpet. Men hva kan man gjøre?

Israelerne lar alle passasjerer gjennom en utspørring: Hva er formålet med besøket? Og stiller mange kontrollspørsmål for å teste sannferdigheten i svarene. Alle blir spurt, men noen kanskje grundigere enn andre?

Det er liten tvil om at man kan lage profiler på de som er mest sannsynlige gjerningsmenn, men i USA kaller man det racial profiling, fra den tiden hvor sikkerhetsfolk var mest tilbøyelig til å stanse svarte. Nå er det andre grupper som er i søkelyset, men man har beholdt uttrykket.

Politisk korrekthet tillater ikke racial profiling, dvs at man stanser de som tilhører grupper som er mest tilbøyelige til terror. Men det kan bli vanskelig å unngå, hvis terroren fortsetter.

samme sjekk

Samme sjekk på grunn av politisk korrekthet. 

BBC lider av politisk korrekthet og klarer ikke stille de harde, ubehagelige spørsmålene, men heller mot at «dette er noe vi må godta». For hvis dette skjer under dagens strenge sikkerhetsregime, hva mer kan man gjøre annet enn å tilvenne seg?

Det samme sa PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann etter Paris 13. november, før reaksjonene fikk ham til å forsikre at han ikke mente vi skal venne oss til terror. Men Hoffmann var ikke den eneste som sa dette. Det er en resignasjon som ligger i forlengelse av dagens tenkning.