Ebba Boye har skrevet en fin tekst i Syn og Segn, nylig gjengitt i Morgenbladet, hvor hun trekker en linje fra den overraskende store populariteten til den aspirerende demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders, til den norsk-amerikanske økonomen Thorstein Veblen (1857-1929).

Veblens hovedverk var «The Theory of the Leisure Class» (1899), hvor han kritiserer en uproduktiv overklasse i samfunnet som ikke gagner det samme, men derimot gjør seg bemerket med et prangende luksusforbruk. Børskrakket i 1929 gav ham på mange måter rett, men han gikk i glemmeboken da nyliberalismen tok over.

I dag befinner vi oss i en lignende situasjon, med store forskjeller og truende skyer i den finansielle horisonten. Sanders, og forsåvidt også Trump, er en reaksjon på en lignende uansvarlig dekadanse som den Veblen i sin tid tok et oppgjør med. Dagens «rovdyrkapitalisme» er kanskje ikke vesensforskjellig fra fortidens, dermed får også fortidens kritikk fornyet interesse.

Økonomen Erik Reinert omtalte for et par-tre år siden Veblens bok i Dagbladet, i forbindelse med at den kom ut på norsk med tittelen «Den uproduktive klasse».

Det er neppe absolutt alt i Veblens analyse som har tålt tidens tann, men sånn er det jo med nesten alle tenkere. «The leisure class» er da også blant de bøkene som ble funnet verdige til å tas med i Britannicas seksti-binds klassikerbibliotek fra 1990, så mye av den har nok likevel stått seg ganske bra.

I pakt med slagordet «ad fontes» (til kildene) burde kanskje flere enn Boye børste støvet av Veblen. Og kanskje burde man se nærmere på tiden han levde i, og på hvordan den amerikanske lovgivningen den gangen ble benyttet til å holde kapitalens makt i nødvendige tøyler. Med antitrust-lovene ble f.eks. Standard Oil tvangsdelt i flere selskaper. For stor konsentrasjon ble funnet å være skadelig.

Lyder ikke det nokså relevant for vår tid også? Boye skriver at Sanders vil bryte opp de store finansselskapene. Uten å ta stilling til resten av Sanders’ program virker det som en god idé. Mon tro hva Trump mener om den saken?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂