Senterpartiet legger frem forslag om å si opp deler av Schengen, hvor dyptgående forslaget er, gjenstår å se. Men tendensen i dagens Europa er tydelig:

Senterpartiet fremmer i dag forslag om at Norge sier opp deler av Schengen-avtalen og gjeninnfører grensekontrollen. Årsaken er blant annet at de mener at yttergrensekontrollen i store deler av Schengen er for svak, melder NTB.

http://direkte.vg.no/studio/nyhetsdoegnet#!verbatimId=56e12e815152f7ef25302c22