anna-sundberg

Svenske Anna Sundberg forelsket seg for nesten tjue år siden i en muslim, og på to uker ble hun forvandlet fra å være en søkende, men nokså normal jente fra et småborgerlig miljø, til å gifte seg og bli forvandlet til militant islamist, med tilknytning til al-Qaida.

I en nylig publisert bok, «Älskade terrorist», forteller hun til Dagens Nyheter om sin meget mørke fortid, hvor hun i lang tid så seg selv som utvalgt. Men det lyktes henne, sammen med sine barn, å bryte ut av dette destruktive miljøet før krigen i Syria brøt ut.

Journalisten som intervjuet Anna, Peter Letmark, fulgte opp fortellingen hennes med å snakke med blant annet en sosialsekretær om personlighetstrekk som gjør at enkelte personer tiltrekkes av ekstremistiske bevegelser. At det ikke trenger å være religionen i seg som er lokkende, men tilhørigheten til en sektliknende gruppe.

Anna Sundbergs bok «Älskade terrorist: 16 år med militanta islamister» finnes for 183 kr på Adlibris.

alskade-terrorist-16-ar-med-militanta-islamister