Innenriks

Flyktningleire kan bli en realitet i Norge. Brakkebyer, store teltleire og flytende asylmottak. Hvor i Norge blir nabolagene mest forandret?

2016-03-02 06.54.38