Flyktningleire kan bli en realitet i Norge. Brakkebyer, store teltleire og flytende asylmottak. Hvor i Norge blir nabolagene mest forandret?

2016-03-02 06.54.38

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629