Hendelsen ble først omtalt som en voldsepisode før jul. Fire menn er nå siktet for voldtekt av en 19 åring mann på transittmottaket til Oslofjord Convention Center på Brunstad i Stokke i Vestfold. Stedet eies av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, som er knyttet til Brunstad Christian Church, tidligere kjent som Smiths Venner.

Fra 31 januar har ikke senteret lengre avtale med UDI om innkvartering av asylsøkere. Det er kanskje like greit. Det er fire menn, tre i 20-årene og én i 40-årene som er siktet for voldtekt eller medvirkning til voldtekt og grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Alle fem er syrere. Offeret og tre av de siktede er asylsøkere til Norge og de tre voldtektsmennene har sittet varetektsfengslet siden desember. Den fjerde bor i Stockholm, har lovlig opphold i Sverige og har tydeligvis vært på besøk på Brunstad for å treffe venner. Hvem trenger fiender med slike venner?

«Svensken» ble pågrepet fredag, og er begjært utlevert til Norge. Mannen i 40-årene skal være utpekt som hovedmann i saken. Han har filmet voldtekten og skal i tillegg være siktet for vold mot sin egen ektefelle. Slike gutter det vil gamle Norge ha. Mannens advokat sier klienten mener bevisene som er lagt frem gir «et begrenset bilde av saken, og at den er noe skjevt fremstilt». Klarte han ikke å holde kameraet rolig mens han skamslo 19-åringen?

Det kanskje mest tragiske med hele denne saken, i tillegg til 19-åringen som fikk grisebank og ble voldtatt, er at de fire gjerningsmennene nå blir gjenstand for en etterforskning, senere en rettssak, kanskje en anke til høyere instanser osv fordi Norge jo er en rettsstat og alle skal behandles likt.

 

Dagbladet