Kort

Sheriffer lengst nord med avventende innstilling til «Odins soldater» (til forskjell fra kollegene lengst sør). NRK Finnmark

Les også

-
-
-
-
-