Migrasjonen har brakt Midtøsten nærmere. En BBC-dokumentar om syrernes situasjon i Jordan var plutselig ikke så fjern. Det var mulig å sette seg i jordanernes sted.

Dokumentaren var laget av BBCs stjernereporter Lyse Doucet. Hun har en egen evne til å snakke med folk, enten det er vanlige mennesker eller statssjefer. Hun har tilgang til lederne, ikke bare fordi hun er fra BBC, men også fordi hun er dyktig. Hun har diplomatiske evner.

Doucet, som er canadisk, er det motsatte av CNNs Christiane Amanpour. Der Amanpour er blitt pompøs og politisk korrekt, er Doucet lavmælt. Hun stikker seg ikke frem. Svært få mennesker tåler å bli eksponert så mye som reporterne til CNN. Man blir lei av at de er mer i fokus enn sakene de rapporterer.

Jordan, et kongedømme av flyktninger

Lyse Doucet hadde vært i Jordan og laget Kingdom of Refugees om de syriske flyktningene. Jordan har allerede en stor palestinsk befolkning, tilstrømningen av syrere er i ferd med å destabilisere kongedømmet.

kong.abdullah.jordan

Kong Abdullah var bekymret. Syrerne fortrenger landets egen befolkning. Doucet snakket med arbeidsløse håndverkere, frisører, bygningsarbeidere. Syrerne underbyr dem. Jordanerne var frustrert.

Hun fløy i helikopter over en hel by av containerhus ikke langt fra den syriske grensen. «Byen» ligger ute i ørkenen. Den er endeløs. Men det er ikke her de fleste syrerne bor. De bor inne i byene. Det får prisene til å gå opp. Mange jordanere sliter.

Doucet er fintfølende nok til å vite at det er visse tema man ikke kan ta opp i et muslimsk land. Hun møtte en syrisk familie. Kvinnen var 22 år, men hadde allerede fire barn. Doucet gjentok det for at seeren skulle få det med seg. En jordansk kvinne på 28 hadde åtte barn som hun ikke klarte fø. Gutten på ni solgte blader på gaten. Han var søt, en filmsnutt av ham i snøen ble kjent på YouTube. Da kom sosialtjenesten på besøk. Faren har forlatt familien og bidrar lite til dens underhold. Moren sitter igjen og klarer ikke oppgaven.

Kongen snakket om at nå måtte Jordan få internasjonal hjelp til å skaffe arbeidsplasser. Men jordansk økonomi vil aldri klare å skaffe arbeidsplasser til en slik befolkningsøkning. Forstår kongen det? Trolig, men han kan ikke si det høyt. Hvis han gjør det, kommer islamistene og krever hans hode på et fat. Det er på nippet til å gjøre likevel. Kongen sitter ikke trygt.

Slik er det i Midtøsten. De virkelig grunnleggende reformene, som befolkningskontroll, er det ikke mulig å gjennomføre.

Avhengighet

Det er umulig ikke å tenke på alle migrantene som kommer til Europa. En stor del av dem er analfabeter. Hva slags fremtid går de i møte? De vil få trygd når de kommer, og de vil få trygd når de blir værende. Mange vil aldri komme ut av trygdefellen. De blir sosialklienter, med en kultur og religion som er helt annerledes enn hva som er dominerende blant flertallsbefolkningen. Med en helt annen samfunnsmessig bakgrunn. De vil ikke forstå at staten ikke er allmektig og at det er andre borgere som betaler for dem.

Anne Coulter sa noe interessant om Marco Rubio. Hun sa at hvis han blir president og gir statsborgerskap til 11 millioner illegale immigranter, vil USA opphøre å være USA. Hun mente at de som kommer, har forestillinger om en statlig velferd som ikke er bærekraftig. USA bygger på at individet er sin egen lykkes smed. Hvis innbyggerne tror at staten kan løse alle deres problemer, vil USA som samfunn bli forvandlet til det ugjenkjennelige.

Hvordan vil de 30.000 som kom til Norge i fjor få det? Internasjonale aviser har fortalt om irakere og andre som reiser tilbake. Europa var ikke som de hadde tenkt. De orket ikke den ørkesløse ventingen, passiviteten. Men mange har ikke denne oppdriften, de vil bli værende i passivitet og bli avhengige av trygder. Da kan venstresiden snakke om de fattige i mange år fremover. De har fått en ny klasse å forsvare.

Strukturelle problemer av en ny karakter

Poenget er at vi importerer en del av Midtøstens strukturelle problemer til vårt samfunn, og ett av disse er kombinasjonen mange barn og offentlige overføringer.

Ukeslutt intervjuet sist lørdag professor Harald Kryvi ved Universitetet i Bergen, som mente at det var umoralsk å få flere enn to barn. Men da var det kun snakk om norske barn. Hverken han eller NRK turde å ta fatt i at nye innbyggere ofte har langt flere barn. Hvilke konsekvenser vil dét innebære for befolkningssammensetningen? Et slikt spørsmål er tabu i NRK, og den usedvanlig feige professoren tok opp befolkningsøkning og miljø uten å nevne hvor i verden befolkningen «eksploderer».

Men folk flest har øyne å se med, og de bekymrer seg. De forstår at når man importerer millioner av muslimer til Europa og lar dem leve på trygd, så er det et livsfarlig eksperiment.

Vi påtar oss et ansvar som landene de kom fra ikke klarte å løse. Hva får oss til å tro at vi er så mye bedre, at et land med fem millioner innbyggere skal klare en slik oppgave.

Hvor er bekymringen for fremtiden til norske ufaglærte?

Kong Abdullah av Jordan var svært bekymret for fremtiden. Hvorfor er det ingen som uttrykker bekymring for norske ufaglærte ungdommer som blir presset ut av arbeidsmarkedet av asylanter som vil få tilrettelagt arbeid? Man foretrekker en idyll fremfor realitetene, og snakker om en «deløkonomi» for å skjule at man deregulerer en del av arbeidsmarkedet for å gi plass til de nye innbygerne. Hvor lave lønninger skal norske ufaglærte måtte akseptere?

Under dekke av et moralsk imperativ – å hjelpe andre – pådrar vi oss problemer som utløser enda større problemer, og de blir av strukturell karakter.

refugees.jordan.border.jan16

Foto: 16.000 syriske flyktninger har i månedsvis ventet på grensen til Jordan. Jordan har både et kapasitets- og et sikkerhetsproblem. I januar kom plutselig 5000 daglig. En del ble tatt inn. Men Jordan er et relativt lite, inneklemt land, langt mer utsatt enn Tyrkia.

Godhetsapostlene bruker enhver anledning til å minne oss om at det er vår plikt, at vi ikke skal mukke. Kai Kverme, brukt av mediene som Syria-ekspert, sier til Aftenposten at vi bør være forberedt på at flyktninger fra Aleppo som presser på ved den tyrkiske grensen, vil resultere i en større strøm til Norge. Det er en vanvittig kobling. Når Assad beleirer og Putin bomber Aleppo, skal Norge forberede seg på å ta imot sivilbefolkningen derfra!

Vi er blitt avtakere av krigens redsler i Midtøsten. Før kunne krigene i Midtøsten rase. Det eneste vi var opptatt av, var stigende oljepriser, som vi tjente fett på. Nå er oljeprisen rekordlav. Samtidig er vi blitt avtakere av flyktningene derfra, og de toneangivende understreker at slik skal det være.

Kanskje Norge en dag kan døpes om til Kingdom of Refugees?