Det er selvfølgelig prisverdig og helt nødvendig at flyktninger hjelpes der de er i stedet for å risikere livet for å komme til Europa, men VG kunne kanskje vært noe mer edruelig når de beskriver Norges øvrige nytte av å reise verden rund med åpen lommebok. VG glemmer også at for å ha noe å dele ut så må «noen» legge penger opp i lommeboken.

Penger til forsvar har globalistene imidlertid ikke. Forsvar håper man at «noen andre», dvs NATO skal ta seg av. VG forteller dette bedre enn noen spindoktor fra Forsvarsdepartementet kunne ha gjort. Hvor VG har fått denne geopolitiske og forsvarspolitiske innsikten fra er ikke helt åpenbart.

NATO sin Generalsekretær Jens Stoltenberg gjør jobben med å få noe positivt ut av noen tall som ikke fullt så flatterende som han fremstiller dem. Siviløkonomer er gode med tall. Gitt status i NATO blir spørsmålet om «noen andre» er i stand til å løse den forsvarsoppgaven Statsministeren håper de er i stand til?

Generalinspektøren for hæren forteller oss i sitt foredrag at det er enkelt utfordringer som ikke kan løses med bomber. Han er ikke den eneste hærsjefen som i disse tider prøver å forklare hva fremtiden kan medføre. Men om noen av dem blir hørt er det vanskelig å oppfatte ut fra de politiske signalene.