Det er flere ting man stusser på ved korrupsjonssaken i Drammen. Den 57 år gamle kvinnen som først ble siktet er etnisk norsk. Hun fikk «klientene» av en 44 år gammel norsk-pakistaner, som er i nær slekt med varaordfører Yousuf Gilani fra Venstre.

Av 25 byggesaker som man mistenker det er betalt penger for, er 20 fra folk med ikke-norsk bakgrunn.  Av dem er 10 knyttet til Gilani-familien. Det er en alvorlig belastning for en politiker som tydeligvis har karriereambisjoner.

Det var stas i mediene da Gilani ble valgt til varaordfører i fjor høst, etter et samarbeid mellom Høyre, FrP, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Dermed kommer den neste varaordføreren i Drammen til å hete Yousuf Gilani, og byen får sin første varaordfører med flerkulturell bakgrunn. Gilanis familie kommer opprinnelig fra Pakistan.

– Det passer Drammen godt å få en flerkulturell varaordfører sier Tore Opdal Hansen (H)  som fortsetter som ordfører.

Drammen har gjerne fremstilt seg som en «ny» by, et utstillingsvindu for det nye Norge. Byen som får det til. Nå er spørsmålet: På hvilken måte får man det til?

Det er ikke første gang Gilani og hans familie er i søkelyset. Ved valget i 2007, på et tidspunkt da Gilani var medlem av Arbeiderpartiet, var det partifeller som påsto at en slektning av ham forsøkte å kjøpe ferdigutfylte stemmesedler for 50 kroner, bl.a. til rusmisbrukere. Saken ble anmeldt og etterforsket, men henlagt etter bevisets stilling.

Gilani har denne gang sagt seg inhabil og vil ikke kommentere korrupsjonssaken hvor slektninger er innblandet.

Saken rammer ikke bare Gilani-slekten, men også Drammen kommune.

Den 57 år gamle kvinnen er tidligere dømt for omfattende bedragerier av NAV, ifølge VG.

57-åringen er tidligere straffedømt for omfattende NAV-bedrageri. Hun har selv oppgitt å ha hatt anstrengt økonomi i flere år.

Spørsmålet er: Hvordan kan en kvinne som har begått «omfattende» bedrageri få en stilling i det offentlige som medfører stort ansvar og forutsetter tillit? Hva med kontrollrutiner? Kvinnen har skaffet seg tilgang til elektronisk godkjenning av byggesaker som tilhørte en på ledernivå, og med dette stemplet har hun loset byggesakene gjennom kommunesystemet.

Politiet fant én million kroner som er overført via bank, men tror at vesentlige summer er betalt cash.

Her er flere elementer til stede som sammen skaper en korrupsjonskultur.

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/politiet-om-korrupsjonssaken-i-drammen-millionbeloep-har-skiftet-hender/a/23600059/

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂