Kort

Asylinnvandringen endrer kjønnsbalansen i deler av Europa. Blant 16/17-åringer i Sverige er det nå 1,23 gutter pr. jente. Politico

Les også

Les også