Tavle

Akers Avis Groruddalen har en spalte for refleksjoner. Det er kjente fjes i Groruddalen som skriver. Førstemann ut i 2016 er Knut Roger Andersen. Han har i mange år vært Ap-politiker. Nå er han generalsekretær i NTR (Nordisk Tjenestemannsråd).

Han tenker tanker om Det nye Norge. Alt vil lykkes hvis vi alle bruker godviljen.

Poenget med dette er følgende; Norge, Oslo og Groruddalen har også et ansvar for å erkjenne vår rolle i en globalisert verden, og at vi tar vår del av ansvaret. Vi har plass nok i Norge, hvis alle legger godviljen til. Dersom alle bidrar med sitt, vil vi klare å skape et samfunn for alle. Groruddalen er skapt som mulighetenes samfunn gjennom de mennesker som bor, lever og kommer derfra.

Kort sagt: Du skal ikke stritte i mot det flerkulturelle samfunnet. 2016-01-06 20.25.25