Kort

Regjeringen vurderer å gi politiet adgang til telefon­avlytting i bekjempelsen av menneske­smugling, slik man har i andre land. Aftenposten

Les også

Les også