Sakset/Fra hofta

Peter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) lanserte sist uke boken Islamistisk terror i Europa. Onsdag 2. desember var forfatteren gjest i Dagsnytt atten, hvor han redegjorde for de forskningsfunn som presenteres i boken.

På bakgrunn av dybdestudier av terrorister har Nesser laget en modell for hvordan en terrorcelle er sammensatt. En terrorcelle har fire idealtyper: Entreprenøren, protegeren, drifters og misfits. Disse typene har ulike karakteristika.

– Entreprenøren er lederskikkelsen og han er gjerne radikalisert gjennom en ideologisk, gradvis prosess som delvis kan være intellektuell, eller den kan være politisk. De som kalles misfits kommer gjerne fra en problematisk bakgrunn. Det kan være en bakgrunn med kriminalitet. Det kan være rusproblem eller det kan være en krise i livet. Og så har du den kategorien som kalles drifters som egentlig ikke kjennetegnes ved så mye. De har veldig få karakteristika, men de har i alle fall ikke en problematisk bakgrunn.

Den viktigste drivkraften til at drifters havner på innsiden av terrorcellene er at de dras inn via sosiale bånd til noen på innsiden. Protegeren derimot ligner på entreprenøren.

– Bare at han underordner seg entreprenøren i hierarkiet.

Hvem er majoriteten av de radikaliserte?

– Majoriteten av de jeg har studert faller inn under kategorien misfits og drifters, mens entreprenøren utgjør mindretallet. Samtidig er de de viktigste fordi det er de som på en måte er koblingen mellom lokale ekstremistmiljø og transnasjonale nettverk og militante grupper i konfliktsoner. Det er de som får ting til å skje og som drar de lokale inn i nettverkene.

Nessers funn er ikke overraskende, men skremmende fordi myndighetenes jobb med å avsløre potensielle terrorister er uoverkommelig. For hva skal man lete etter når disse fire typene kjennetegnes med alt fra intellektuelle ledertyper til problemungdom, samtidig som en av de største gruppene er helt vanlig ungdom uten problemer av noe slag?

Fellesnevneren for Nessers fire idealtyper snakker man helst ikke om.

Istedenfor å analysere islams hellige skrifter og se om det kan være noe der som gir grobunn for terror, så snakkes det heller om å passe på at ingen faller utenfor. Nordmenn flest blir ansvarliggjort for en minoritets problematiske tro. Nordmenn må inkludere og hjelpe, det er slik man får slutt på terror – blir vi fortalt. Dette må være musikk i Islamsk Råd Norges ører. Man unngår søkelys mot egen religion. Istedenfor å bli gransket, får man overført ressurser til hjelp mot utenforskap og radikalisering av egne ungdommer. Briljant!

Over hele landet utarbeides veiledere mot ekstremisme. Og overalt lyves det om hvorfor noen blir terrorister, Inntrøndelags veileder intet unntak. Her heter det at man forebygger ekstremisme på samme måte som skolefrafall.

– Kjernen i forebygging av radikalisering – og utvikling av ekstremisme – er den samme som forebygging av for eksempel skolefrafall, rusproblematikk og kriminalitet. Dette handler om at vi på alle områder i samfunnet må arbeide for å motvirke utstøtelsesmekanismer i hverdagslivet. Vi må jobbe aktivt for å forhindre at noen føler de står på utsiden av det gode fellesselskapet, heter det i veilederen.

Det er bare det at forskning viser at den store gruppen, drifters, ikke har noen problematisk bakgrunn. Kjernen i utvikling av voldelig ekstremisme handler heller ikke først og fremst om å bli utstøtt og føle seg på utsiden av det gode selskap. Snarere handler det om selv å velge seg bort fra samfunnet man er født og oppvokst i. Ellers måtte man spørre hvorfor katolikker, hinduer, buddhister eller jøder ikke føler seg på utsiden og ender opp som terrorister?

Alle vet hva som trigger terroristene, men politikerne våre tør ikke si det. Så lenge politikerne kan tro at terror handler om utenforskap og ikke har noe med islam å gjøre – overhodet, vil vi forbli i hengemyra og stadig flere vil dø i islamsk krig og terror.

I disse dager vurderer regjeringen om norske soldater skal til Syria for å delta i en mulig bakkekrig. Deltagelse kan øke faren for terror på hjemmebane. Så hva mener den jevne nordmann om en virkelighet der syriske, unge menn bor på hoteller i den norske fjellheimen, mens norske, unge menn risikerer livet på slagmarken i Syria?

Not my Son!

Syria farer

Entreprenør, proteger, drifter eller misfit?