Innenriks

Jordal skole avlyste klassetur.

Det å reise på klassetur når man går på ungdomsskolen er vanlig i Norge. Invandrerforeldre ved Jordal skole i Oslo brukte demokratiet og fikk stoppet en klassetur til Auschwitz.

Nå er man kommet til enighet om at elevene kan reise på klassetur, men de må komme hjem om kvelden.

Felles middag hos Ali Baba på Grønland aksepteres også.

Demokrati for underkastelse?

Det ble ikke noe av klasseturen til sønnen min. Fordi foreldre med innvandrerbakgrunn sa nei. Fordi demokratiet virker.

—-

Ikke minst var det problematisk å underkaste seg et regime der det er viktigere å begrense barnas bevegelsesfrihet enn å lære dem om hva nazismen medførte for seks millioner jøder og en halv million rom.

Hva slags signaler sendte skolen ut?

—-

Det kom frem at ungdommen med innvandrerbakgrunn, som utgjorde cirka 50 prosent av elevmassen, ikke fikk lov til å dra.

Driftsstyret ved skolen bestemte derfor at ingen fikk dra. Skuffelsen var stor, men noen foreslo telttur i nærområdet i stedet, for eksempel på Nesodden.

Heller ikke det ble akseptert, til tross for at sola ga alt den våren.

Til sist ble det bestemt at pengene skulle brukes til felles middag på restaurant Ali Baba på Grønland.

Aftenposten