Innenriks

Tidligere ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort (H) var gjest i NRKs aktualitetsmagasin Her og nå på torsdag.

Ved å lytte til Hjort, får man bekreftet det man lenge har fornemmet; det er ingen forskjell på en politiker fra partiet Høyre eller partier på ytterste venstre fløy når tema er innvandrings- og asylpolitikk.

Hjort avslørte imidlertid under intervjuet at også han er bekymret for enkelte virkninger av migrantstrømmen.

-Jeg er bekymret over at det nå kommer meningsmålinger som viser at stadig flere er enig med Fremskrittspartiets politikk. Det er en utvikling som bekymrer meg. Jeg liker ikke at når vi virkelig får kniven på strupen, så viser det seg at vi i utgangspunktet ønsker å begrense innvandringen til et absolutt minimum.

Det er oppsiktsvekkende at en mann som til ganske nylig var Høyre-ordfører i Tromsø, kan få seg til å si offentlig at han er bekymret for at regjeringspartneren går frem på meningsmålingene.

-Så vet jeg at vi kan ikke ta imot alle, men det er ikke et argument for ikke å ta imot noen. Vi må ta imot vår andel, og gå foran med et godt eksempel. Og det gjør jo også mange av de andre landene som vi liker å sammenligne oss med som Tyskland og Sverige osv.

Vi tar vår andel, Hjort! Men når eks-ordføreren blir spurt om hva han ville ha gjort om han fremdeles var ordfører og hadde makt, later det til at han ikke har tatt dette enkle poenget. Tvert imot så svarer han som en typisk politiker fra SV eller Rødt – disse som tilsynelatende aldri får nok:

-Jeg ville gjort det som nå gjøres av det nye regimet i Tromsø; altså prøve å legge til rette for å kunne ta imot så mange som mulig.

Jens_Johan_Hjort_(H)_(7371305660)