Innenriks

Skaun kommune i Sør Trøndelag har to ganger avslått søknad fra et eldre ektepar om å få tilkjørt middag til omsorgssenteret der de bor. Kommunen mener de kan gå på butikken to kilometer unna og kjøpe Fjordland – for som det legges vekt på i avslaget til ekteparet – så evner de å varme middag i mikrobølgeovn.

Sammen med mannen Erling bor Gunlaug på Tangentunet omsorgssenter i Skaun. Hver dag leverer kommunens felleskjøkken mat til andre beboere på omsorgssenteret. Likevel har paret fått nei to ganger når de har søkt om å få kjørt middag hjem for 80 kroner per porsjon.

NRK: Kommunen mener Gunlaug (91) og Erling (86) kan leve på Fjordland