Tavle

Petter Larsson i Aftonbladet kommenterer Sveriges nye flyktningepolitikk. Han kan ikke se at flyktningekrisen påfører Sverige økonomiske problemer. Han fortsetter å fortelle den vanlige historien: Sverige vil tjene på de mange flyktningene i det lange løp. Larsson mener at Sverige knapt nok har begynt tære på ressursene. Hvor er skatteøkningene? Hva med alle sommerstuene som står unrukte store deler av året? Hva med slottene i Sverige?

Det er bare å dele ut. Slik skal Sverige bli rikt.

Larsson mener at eneste grunnen til en strengere innvandringspolitikk er frykten for Sverigedemokraterna. Det at Sverige er en nasjon på sammenbruddets rand er en løgn som har blitt sannhet, mener Larsson.

For noen kan Sverige åpenbart ikke gis bort i raskt nok tempo. Hadde flyktningene vært det økonomiske underet mange later til å tro, så hadde den økonomiske suksessen allerede åpnebart seg. Folk som kan tjene penger, venter sjelden med å gjøre det.

I själva verket är ju resurserna knappt naggade i kanten. Kostnaderna är ännu långt ifrån alliansregeringens skattesänkningar. Har ni sett några skattehöjningar? Några tvångsrekvisitioner av boenden? Några statliga överbyggningslån för att klara ett akut läge? Är alla miljoner vintertomma sommarstugor och kungliga slott tagna i anspråk?

Flyktingkrisen är inte ett ekonomiskt problem, varje krona vi satsar på att hjälpa flyktingar till ett liv i Sverige kommer vi att få igen många gånger om.
Det är ett politiskt: Regeringen vågade inte ifrågasätta den bild av ett Sverige på gränsen till sammanbrott som högerradikala och borgerliga opinionsbildare pumpat ut i månader och som på så vis förvandlats till ett slags politisk sanning.
De tror att Sverigedemokraterna kommer att ta storslam om de inte genomför deras politik.
Det är i teorin möjligt att de har rätt, att svenska folket i själ och hjärta inte vill ha en generös asylpolitik.
Men det väcker i så fall frågan om varför vi överhuvudtaget ska ha en rödgrön regering.

Aftonbladet