Kort

Det kom 2.108 asylsøkere i uke 47. En liten nedgang, men i uke 41 var 2.000 rekord – ti ganger høyere enn før. UDI