Innenriks

Stortingsflertallet er rede til å gjøre innstramninger i utlendingeloven, men bare midertidig i inntil to år, opplyser NRK. Tiltakene omfatter blant annet dette:

Enkelte grupper asylsøkere skal snus på grensen uten at norske myndigheter behandler asylsøknaden.

Myndighetene skal få økt adgang til å pågripe og internere asylsøkere.

Justisdepartementet kan instruere Utlendingsnemnda (UNE) om lovtolkning eller skjønnsutøvelse.

Regjeringspartiene ønsket at tiltakene skulle gjøres permanente. Ap-leder Jonas Gahr Støre forsvarte midlertidigheten med at loven var blitt hastebehandlet.

Hvor effektivt vil så det første punktet bli håndhevet?

Asylsøkere som har hatt opphold i en stat eller et område hvor de ikke var forfulgt, skal kunne nektes å få sin asylsøknad realitetsbehandlet, selv om de ikke har rett til få en tilsvarende søknad behandlet i landet de kommer fra.

Valget av ordet «opphold» kan tyde på at asylsøkere som har brukt et naboland som transittland på veien til Norge, ikke vil bli avvist. I så fall er lovendringen ingen garanti for ikke å bli oversvømmet av asylsøkere i fremtiden.

Lovendringen ser ikke ut til å rokke ved at flere hundre millioner mennesker i teorien har rett til opphold i Norge. Den kan altså dempe tilstrømningen noe i det korte løp, men neppe i det lange.

img_1802

NRK