Tavle

Ved utgangen av oktober var 1507 asylsøkere forsvunnet fra norske asylmottak. Det følges i praksis ikke opp hvor de har dratt. De aller fleste har utreiseplikt.

Er det dette som skal vitne om kontroll over eget land?

Over 1500 asylsøkere er nå registrert som «forsvunnet» fra norske asylmottak. Hvor personene har dratt følges i liten grad opp.

—-

Nye tall VG har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at ved utgangen av oktober var 1507 personer forsvunnet fra norske asylmottak, og med ukjent oppholdssted.

Utreiseplikt
Flertallet, 934, hadde utreiseplikt. 212 har et første avslag og 78 har fått tillatelse, og 20 saker er henlagt eller trukket.

VG