Kort

Venstre har oppfattet at folk har meninger, muligens er hun bekymret for solnedgangen for Venstre? VG