Tavle

Ivan Kristofferen i Nordlys den 18. mars 1989:

Vil noen generasjoner nordmenn og kvinner, som bare har opplevd Børre Knudsen, stå fullstendig forsvarsløse i en religionskrig mellom nord og sør?

Det fins vel ikke noe klart svar på det. Hvis for eksempel ytringsfriheten skal forsvares, er det sikkert intet stort problem å finne en kulturplattform for den. Islamske medlemmer av Arbeiderpartiet vil nok kollidere effektivt med eksklusjonsparagrafen, hvis de lyder Khomeinys bud mer enn Koranens. Og hva Carl I. Hagen måtte finne på å si om innvandrere, så vil nok det norske samfunn overleve. Noen nye generasjoner muhammedanere vil sikkert forsone seg med ytringsfriheten som et vern, selv for profesjonelle gudsbespottere. Kanskje vil de også se de gjensidige fordelene med den type vestlig kultur.