Nytt

Hvis situasjonen ikke hadde vært så alvorlig, så hadde det vært all grunn til å le høyt. Du snakker om inkompetente ikke-demokratiskvalgte EU-politikere! Lange, kostbare krisemøter har så langt ført til at 116 personer er blitt sendt til sitt destinasjonsland. Av de 741.838 som hittil har ankommet Europa sjøveien, så har man i EU forhandlet seg frem til å fordele 160.000. Av disse er 116 personer «fordelt».

Luxembourg

Endelig greide de å overtale noen til å flytte til Luxembourg. Seks familier. For hvem vil vel ha alle de enslige mannfolkene?

Smiling parents holding young children posed for “selfies” with the Greek prime minister, Alexis Tsipras, the European Parliament’s president, Martin Schulz, and Luxembourg’s foreign minister, Jean Asselborn, on the runway at Athens international airport, before boarding their flight.

Med dette viser EU at de ikke greier å håndtere migrasjonsstrømmen. Ikke bare var det krangel fordi mange land motsatte seg hele planen, men migrantene selv nektet å flytte til det landet de ble tildelt.

kvotefordeling

Sveriges statsminister Stefan Löfven forstår ikke de europeiske landene som ikke vil havne i Sveriges situasjon:

– Att säga att: Detta är inte mitt problem, vi kan inte acceptera muslimer. Jag anser inte att det är en del av våra europeiska värderingar och jag kan inte förstå denna typ av attityd, sade Stefan Löfven till Financial Times på tisdagen.

Det hele ville som sagt vært latterlig om det ikke dreide seg om våre lands fremtid, både økonomisk og sosialt. Latteren sitter fast i halsen hos Svenska Dagbladet også som rapporterer at 51% av alle arbeidsledige i Sverige er utlendinger. De trenger enklere jobber, skriver Svenska Dagbladet.

För många av dessa krävs enklare jobb.

Idag melder også Nettavisen at 37% av de arbeidsledige i Norge er innvandrere. Hvor skal alle disse enklere jobbene komme fra i høyteknologiland som Norge og Sverige?

Dette er å skape en underklasse som de eksisterende befolkningene føler liten tilknytning til. Et sosialdemokratisk land som Norge er basert på gjensidig tillit. For å ønske å dele må man evne å se seg selv i samme situasjon. Forskjellig bakgrunn, kultur, verdier, språk er alle ekstra hindre som vanskeliggjør et slikt ønske. Normale folks empati strekker seg bare så langt. Når man i tillegg møtes med manglende takknemlighet og klager over mat, wi-fi og boforhold, så forsvinner all forståelse.

Legg så til kriminelle elementer og ekstremister blant de ankomne og man kan forstå at det protesteres over hele Europa. At befolkningen i tillegg blir fullstendig overkjørt av sitt lands egne ignorante og arrogante politikere skaper grunnlag for farlig frustrasjon på begge sider av det selvskapte klasseskillet.       

The Guardian  Europaportalen

Les også