Kort

Politiet i Finnmark må legge alvorlige kriminalsaker til side for å hanskes med strømmen av asylsøkere. NRK Finnmark