Kort

Bredt forlik om asylpolitikken er av mindre viktighet enn beydelig innstramning av asylpolitikken. Dagbladet