Tavle

Løsningen på å klare det store mottaket av flyktninger i Sverige er å opprette fristeder. Da kan Sverige klare av 500 000 flyktninger i året. Det vil gå så det suser.

Vi skriver “experiment”, men i de flesta fall lär fristäderna utgå från beprövade koncept. Ett lovande exempel är byggreglerna i Hong Kong fram till 90-talet. Då behövdes enbart 30 dagar för att undersöka om en byggnad skulle vara tillräckligt säker. Om byggnaden användes för något annat än vad som var vanligt i området krävdes undersökningar i högst 90 dagar till innan bygglov beviljades. Ett annat exempel är arbetsmarknaden i Schweiz, där arbetslösheten varit hälften så hög som i Sverige. Där finns ingen minimilön och fack eller arbetsgivarorganisationer kan inte tvinga andra att följa deras lägstalöner. Dessutom finns där ytterst få regler när det gäller att anställa någon.

Om den politik vi pekar på genomfördes skulle nog ett flertal fristäder bildas i närheten av större städer. Några skulle snabbt växa och bli stora, liksom Shenzhen som gick från fiskeby till metropol på 20 år, delvis tack vare invandring av lågutbildade bönder. Med ett flertal sådana områden, fast med ännu bättre politik för att integrera flyktingar, skulle Sverige vara mer än redo för att ta emot 500 000 flyktingar om året.

SKRIBENTER
Carl Jakobsson är fil. kand i ekonomi och programmerare.

Niklas Wiklander är maskiningenjör och egenföretagare.

Niclas Wennerdal är doktorand i teknisk fysik.

Sydsvenskan