Avisen Vestmanlands Läns Tidning har fått fatt i den psykiatriske rapporten om mannen som drepte mor og sønn på Ikea i Vesterås 10. august. Den kaster lys over drapene: Abraham Ukbagabir (36) drepte fordi han følte seg krenket. Han hadde fått avslag på søknad om asyl og ville markere seg overfor urettferdig behandling ved å drepe to svensker. Han trodde det skulle gi hans sak større oppmerksomhet.


Derfor gikk han etter hvite mennesker. Hvis han hadde hatt pistol ville han brukt den.

Psykiaterne finner en skremmende følelseskulde hos Abraham Ukbagabir. Ofrene var ikke mennesker for ham, de var bare et middel til å sende et budskap. Han har ennå ikke forstått hva han har gjort. Likevel vil ikke psykiaterne kalle ham syk. Han er ved sine fulle fem.

Enligt den (rapporten) framstår Abraham Ukbagabir som fullständigt självcentrerad och ser andra personer enbart som ett medel att nå egna mål. Han tankesätt är likadant hos dem som begår skolskjutningar i USA.

Dubbelmordet var en hämnd för att han kände sig orättvist behandlad – han hade trott att han skulle få stanna här. Han betraktade Sverige som sitt hemland och ”om en fiende stör dig finns inget annat val än att försvara” resonerade han. Avslaget fick honom att känna sig kriminell och han blev arg, kränkt och besviken.

Svenske medier har de siste dager vært opptatt av Anton Lundin Petterson som drepte en lærer og en elev på Kronan i Trollhättan. De mener han bevisst gikk etter utlendinger. Hans nettvirksomhet tyder på slike holdninger.

IKEA-drapene har fått mindre oppmerksomhet. Hvis også de ikke var tilfeldige ofre, men ble valgt ut pga hudfarge, er det en parallell som passer det offisielle Sverige dårlig.

Ukbagabir er ikke muslim. Han er kristen.

Fyra år tidigare hade han fått en religiös omvändelse då Gud och Moses uppenbarade sig i hans drömmer. Efter den upplevelsen slutade han ljuga, söka konflikter och ha kontakt med kvinnor. Han säger att han är bekännande kristen och på fritiden har han gått till kyrkan.

Undersökningen genomfördes i närvaro av kriminalvårdspersonal på den kirurgavdelning Abraham Ukbagabir fortfarande vårdas på. I sina uttalanden var han genomgående ”helt känslokall” enligt det rättsmedicinska utlåtandet. Han var sparsmakad med ögonkontakt och berättade ingenting spontant.

Den rättsmedicinska utlåtandet visar att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning varken vid gärningstillfället eller efteråt.

Rettssaken begynner 28. oktober.

Man kan ikke la være å undre seg over de trusler Sverige står overfor: Det er ikke sikkert at de bare kommer fra radikalisering. De kan også komme fra tilfeller som Ukbagabir: Personer som føler seg dårlig behandlet og som ikke er i stand til å identifisere seg med det svenske samfunn, og som er så infantile at de reagerer som små barn. Ukbagabir har en psykisk profil som gjør ham ustabil. Hvor mange slike finnes det blant de hundretusener som strømmer til Sverige?

Til neste år anslår Migrationsvärket at det kan komme mellom 30 og 40.000 enslige mindreårige.

 

http://vlt.se/ikeamorden/1.3213362-mordarens-val-av-offer-de-sag-svenska-ut-

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.