Nytt

Lørdagen startet med en rask gjennomlesing av Aftenposten før frokost. Der bet jeg meg merke i Geir Lippestads formaning til oss som bor i Norge. Vi må bli flinkere til å vokse opp i et flerkulturelt samfunn.

Han mener det blir en viktig oppgave for både det norske og europeiske samfunnet å forebygge ekstreme holdninger i fremtiden.

- I Norge må vi bli flinkere til å vokse opp i et flerkulturelt samfunn. Både som voksne og ungdom må vi bli flinkere til å sette ord på utfordringer og problemer og gjøre noe med det, sier han.

Senere på dagen kjører jeg inn til Oslo for å treffe slektninger som ennå bor i Groruddalen. Underveis sender jeg reisefølget videre, mens jeg selv tar hjulene fatt de siste milene inn til hovedstaden. Langs sykkelstier i Groruddalen dukker ordene til Geir Lippestad frem, og jeg tenker: Det er ikke dine barn som skal vokse opp her og bli flinke i flerkultur? Det forventes at vi andre skal.

For å si det helt enkelt. I enkelte områder føler man seg svært ensom som såkalt etnisk nordmann. Hvorfor vokser ikke Lippestads barn opp på Furuset hvor flerkulturen blomstrer? Jeg bare undrer meg. Bilde legges ved fordi det sier mer enn tusen ord. Aftenposten

I enkelte soner føler man seg svært ensom som såkalt etnisk-nordmann. Hvorfor vokser ikke barna til de mest ihuga multikulturalister opp her ved Furuset?

I enkelte soner føler man seg svært ensom som såkalt etnisk-nordmann. Hvorfor vokser ikke barna til de mest ihuga multikulturalister opp her ved Furuset?