Kort

Det nye rødgrønne byrådet i Oslo skifter navn til byregjering. I god sosialistisk tradisjon vil de vel heller regjere enn råde, da? -Hiv og hoi, nå er makta vår! (fritt etter kaptein Sabeltann) VG

Les også

Hva er staten til for? -
Staten mot folket -
KGB-staten -
Stat og nasjon -
Staten og barna -
Gjenreis staten! -
Den gudløse staten -

Les også