Kort

Donald Tusk hevder at land utenfor Europa fører hybridkrig ved bruk av migranter rettet mot Europa. The Telegraph