Kort

Donald Tusk hevder at land utenfor Europa fører hybridkrig ved bruk av migranter rettet mot Europa. The Telegraph

Les også

Red. Tilbake -
Ét Europa, flere folkeslag -
Europa i krig -
Ameer got his gun -
Det nye Damaskus -