Feature

Det ble oppstandelse ved Skoleutvalgets møte i Jersey i forrige måned. Muslimske foreldre forlangte at skolene skulle innføre skolefri for muslimens feiring av Eid. Dette ga de beskjed om med kun seks dagers varsel. Skoleutvalget ville ikke innføre dette fordi det ville skape problemer for alle de andre familiene som plutselig måtte finne barnepass hvis skolene stengte. Jødene protesterte også – Yom Kippur er heller ikke noen offisiell skolefri dag, sa de.

Skoleutvalgets løsning var at de muslimske barna kunne ta fri, men at skolene var åpne som vanlig. Men dette var ikke godt nok for de fremmøtte. Rasende foreldre protesterte. En av de hijabkledte mødrene opplyste, med en svært så selvtilfreds mine: – We are no longer the minority. That’s clear from tonight. We are going to be the majority soon…

majoritet Jersey

Hun vet at det bare er et spørsmål om tid.

Jersey school

Hvorfor så sint? De muslimske barna kunne ta dagen fri.