Kort

I Stavanger har lederen for Miljøpartiet De Grønne, Torfinn Ingeborgrud, vært i samtaler med flertallspartiene om et mulig samarbeid. Da han stilte et ufravikelig krav om at Frp ikke kunne være med i et slikt samarbeid, fikk han nei.

MDG fikk 5.2 % av stemmene ved årets valg i Stavanger.

Til Rogalands avis den 18. september sier Ingeborgrud:

Det virket som det var ulike oppfatninger. Velgerne har stemt for mer vekt på klima- og miljøpolitikk, men likevel ser tyngdepunktet i Stavanger-politikken ut til å bli flyttet til høyre.

Det er mange måter å vurdere hva velgerne vil. Det er for eksempel ikke mange som er villig til å innrømme at den økte oppslutningen om Sverigedemokratene er et uttrykk for at svenske velgere ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk, men regnemetodene er åpenbart annerledes når det kommer til miljøaktivister

 

Mest lest

Heller Somalia enn Vadsø

Den ubehagelige realiteten