Kort

I Stavanger har lederen for Miljøpartiet De Grønne, Torfinn Ingeborgrud, vært i samtaler med flertallspartiene om et mulig samarbeid. Da han stilte et ufravikelig krav om at Frp ikke kunne være med i et slikt samarbeid, fikk han nei.

MDG fikk 5.2 % av stemmene ved årets valg i Stavanger.

Til Rogalands avis den 18. september sier Ingeborgrud:

Det virket som det var ulike oppfatninger. Velgerne har stemt for mer vekt på klima- og miljøpolitikk, men likevel ser tyngdepunktet i Stavanger-politikken ut til å bli flyttet til høyre.

Det er mange måter å vurdere hva velgerne vil. Det er for eksempel ikke mange som er villig til å innrømme at den økte oppslutningen om Sverigedemokratene er et uttrykk for at svenske velgere ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk, men regnemetodene er åpenbart annerledes når det kommer til miljøaktivister