Tavle

Svenskenes statsminister Stefan Löfvgren liker ikke at samfunnet polariseres og at folk er urolige. Dette må det gjøres noe med.

Sverige var for rundt 40 år siden et relativt homogent og fredelig samfunn. Nå er Sverige multikulturelt, polarisert og uroen brer seg. Löfven vil at det skal skapes et Sverige hvor fellesskapet står sterkt og alle føler et ansvar for hverandre. Det viktigste er å bringe flyktninger fra Midtøsten til Sverige. Med forskjeller skal samholdet skapes.

Stefan Löfven understryker att Sverige kommer fortsätta välkomna människor på flykt.
– När polariseringen ökar och oron sprids så behöver vi samla oss kring vilket Sverige vi vill ha, sa statsministern när han inledde regeringsförklaringen.

—-

– Vad ska den blågula flaggan symbolisera? När polariseringen ökar och oron sprids så behöver vi samla oss kring vilket Sverige vi vill ha, sa han.
– Jag tror på ett Sverige som vi skapar tillsammans, som är något större än bara en sammanslutning av människor på en geografisk yta, som är en gemenskap där vi känner ansvar för varandra.
Han slog fast att Sverige kommer fortsätta att välkomna människor på flykt undan krig och fortsätta vara ett av världens största givare av humanitärt bistånd.

Aftonbladet