Sakset/Fra hofta

Bret Stephens spår at de åpne grensers dager er talte. Den strømmen av mennesker vi nå ser vil uvegerlig føre til at grensene stenges igjen, og det kan få store følger.

EU er bygget på drømmer om fri flyt. En oppløsning av Schengen vil være et enormt nederlag. I stedet for å snakke om fordeling av kvoter, burde EU snakke om gjeninnføring av grensekontroll ved yttergrensene. Hvis ikke vil hele systemet ryke.

Stephens slår fast:

Openness is a virtue purchased through strength.

En gang i tiden var det en balanse mellom Europa og USA: Europa trodde på Kant visjon om den evige fred, USA trodde på Hobbes ugjestmilde verden der man må forsvare seg og sitt. Da USA fikk Obama fikk de en president som også trodde på Kant.

Balansen røk, og nå er det Europa som må gjenoppdage Hobbes. Det er ikke Tyskland som er fremtidens modell. Det er Ungarn.

If Germany had robust economic and demographic growth, it could absorb and assimilate the influx. It doesn’t, so it can’t. Growth has averaged 0.31% a year since 1991. The country has the world’s lowest birthrate. Tolerant modern Germany now looks with justified disdain toward the petty nationalism, burden-shifting and fence-building of the populist Hungarian government of Viktor Orbán. But it would be foolish to think of Hungary as a political throwback rather than as a harbinger. There is no such thing as a lesson from the past that people won’t ignore for the sake of the convenience of the present.

Is there a way out? Suddenly, there’s talk in Europe about using military power to establish safe zones in Syria to contain the exodus of refugees. If U.S. administrations decide on adopting Kant, Europe, even Germany, may have no choice but to reacquaint itself with Hobbes by rebuilding its military and using hard power against unraveling neighbors.

Europeans will not easily embrace that option. The alternative is to hasten the return to the era of fences. Openness is a virtue purchased through strength.

Les også

-
-
-
-
-